Izvēlne

Aptauja

Kā aktualizēt drošības jautājumus, sākoties vasaras brīvlaikam?
Par to īpaši jārunā skolā pirms mācību gada beigām
Tā ir vecāku atbildība
Par šiem jautājumiem skolai un vecākiem ar bērniem jārunā regulāri

Nr.11.1.1.0/18/TP/010

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Projekta “Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014-2020.gada plānošanas periodā, 2.kārta” mērķis ir nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kā ES struktūrfondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu, lai nodrošinātu ES struktūrfondu plānošanu, administrēšanu, uzraudzību ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un veiktu ES struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību.

Projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (turpmāk – VIAA).

Projekta īstenošanas ilgums: No 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim

Kopējais finansējums: 3 621 375 EUR

Projektā tiks veiktas šādas galvenās darbības:

  • Eiropas Savienības fondu plānošana, administrēšana un uzraudzība, nodrošinot atlīdzību IZM kā atbildīgas iestādes ierēdņiem un darbiniekiem;
  • mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi, nodrošinot apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu ierēdņiem un darbiniekiem, kas iesaistīti Eiropas Savienības fondu plānošanā, administrēšanā, uzraudzībā un pēcuzraudzībā;
  • Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība, nodrošinot atlīdzību VIAA kā sadarbības partnera ierēdņiem un darbiniekiem pēcuzraudzības veikšanai.


Kontaktpersona: IZM Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Dina Tihonova, tālr.: 67047808, e-pasts: dina.tihonova[at]izm.gov.lv

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.