Nr.11.1.1.0/18/TP/010

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Projekta “Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014-2020.gada plānošanas periodā, 2.kārta” mērķis ir nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kā ES struktūrfondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu, lai nodrošinātu ES struktūrfondu plānošanu, administrēšanu, uzraudzību ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un veiktu ES struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību.

Projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (turpmāk – VIAA).

Projekta īstenošanas ilgums: No 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim

Kopējais finansējums: 3 621 375 EUR

Projektā tiks veiktas šādas galvenās darbības:


Kontaktpersona: IZM Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Dina Tihonova, tālr.: 67047808, e-pasts: dina.tihonova[at]izm.gov.lv