ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"
projekts "Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta

Projektu „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” (Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002) īsteno Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2009. gada 2. jūlija līdz 2012. gada 1. jūlijam. 2012.gada 10.februārī stājas spēkā vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 grozījumi Nr.5, kurā tika pagarināts vienošanās īstenošanas laiks līdz 2013.gada 1.aprīlim.

Projekta kopējais finansējums ir 1 819 736,28 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 100% apmērā no attiecināmām izmaksām 1 757 520,00 LVL un valsts budžeta finansējums 62 216,28 LVL.

Projekta mērķis ir, paplašinot Valsts izglītības informācijas sistēmas funkcionalitāti, nodrošināt ērtu elektronisko vidi ar izglītības procesu saistītās informācijas reģistrēšanai, apstrādei, izgūšanai un apmaiņai ar citām sistēmām.

Projektā plānotie pasākumi:

  • Priekšizpētes veikšana un Tehniskā projekta izstrāde;
  • Informācijas sistēmas 2.kārtas programmatūras izstrāde;
  • Informācijas sistēmas 2.kārtas infrastruktūras iegāde;
  • Sistēmas administratoru apmācība.

Projekta īstenošanas rezultātā Valsts izglītības informācijas sistēma kļūs par centrālo mezglu būtiskas daļas ar izglītības procesu saistītās informācijas glabāšanai, kā arī ar izglītības procesu saistītu informācijas sistēmu nodrošināšanai ar to. 2013.gada 1.aprīlī projekts noslēdzies. 

21.07.2008. MK noteikumi Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" [ārēja saite]