iWATERMAP INFORMATĪVAIS IZDEVUMS NR. 3

Partneru tikšanās Iasī, Rumānijā un pirmā Aquatech sadarbība

Partneru tikšanās Iasī, Rumānijā, 2019. gada jūnijā

Sanāksme tika organizēta kā projekta dalībnieku tikšanās un dalība WIRE X konferencē “Inovatīvo reģionu nedēļa Eiropā” (“Week of Innovative Regions in Europe”). Sanāksmē tika diskutēts par projekta partneru sagatavotiem ceļa plāniem, notika seminārs – diskusija par projekta rīcības plāniem, kā arī vizīte uz ApaVital notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Plašāka informācija un prezentācija ir pieejama šajā vietnē: https://www.interregeurope.eu/iwatermap/library/#folder=1806

Visu ieinteresēto pušu sanāksmes

Notika visu ieinteresēto pušu sanāksmes un projekts var pāriet uz nākamo soli.
Informācija par visām ieinteresēto pušu sanāksmēm ir pieejama šajā vietnē: https://www.interregeurope.eu/iwatermap/news/

Aquatech 2019 sadarbība

iWATERMAP partnerreģionu partneru tīklošanās pasākums tika organizēts Aquatech 2019 laikā Amsterdamā, Nīderlandē, kuras laikā tika uzņemti septiņi pārstāvji no Portugāles, Čehijas un Grieķijas. Šiem pārstāvjiem bija iespēja iepazīt Aquatech un sazināties ar vairāk nekā 25 000 ūdens nozares profesionāļiem. Papildus tam sadarbībā ar Ūdens aliansi (Water Alliance) tika organizēts tīklošanas pasākums.

Aquatech ir pasaules vadošā ūdens procesu, dzeramā un notekūdeņu tirdzniecības izstāde. Ūdens alianse, Nīderlandes ūdens tehnoloģiju nozares tīkla organizācija un reģiona ieinteresētā puse, kas saistīta ar Wetsus un Fryslân provinci, organizēja tīklošanas pasākumu iWATERMAP dalībniekiem. Pirms Aquatech Ūdens alianse (ar Eiropas uzņēmumu tīkla atbalstu (the Enterprise Europe Network)) no iWATERMAP partneriem vāca ar ūdeni saistītās vajadzības un jautājumus. Aquatech laikā šie jautājumi un to uzdevēji tika saskaņoti ar holandiešu risinājumiem. Notika vairākas tikšanās, dažas no kurām bija veiksmīgas. Rezultātā divas iWATERMAP ieinteresētās puses vienojās par sadarbību ar diviem Nīderlandes uzņēmumiem par turpmākajiem projektiem. Papildus tam, iWATERMAP dalībnieku grupa apmeklēja un tika iepazīstināti ar inovatīviem uzņēmumiem Holandes inovāciju parkā (the Holland Innovation Park), izpētīja Aquatech izstādi un piedalījās WaterCampus Water Tech Experience tūrē, kur iepazina dažādus inovatīvus ūdens tehnoloģiju projektus un iespējas Ziemeļholandē, kas ir Nīderlandes ūdens tehnoloģiju nozares kodols.

Atbalsta puses: Wetsus, Ūdens alianse, Eiropas uzņēmumu tīkls.

Iesaistītie uzņēmumi: VentilAqua, Águas do Norte, CONSTRAT, Foundation for Research and Technology, Foundation for Research and Technology, Association of Olive Mill Owners of Chania Prefecture, ASIO NEW.


Mursijas reģiona Spānijā Pārtikas un lauksaimniecības klasteru fonds

2019. gada 20. novembrī AGROFOOD Mursijas reģiona, Spānijā, klasteris organizēja tikšanos ar ieinteresētajām personām no AgritechMurcia platformas un Mursijas reģiona autonomās kopienas ekonomiskās attīstības aģentūras (the Economic Development Agency of the Autonomous Community of the Region of Murcia (INFO). Šī tikšanās izraisīja īpašu interesi, jo AgritechMurcia ir lauksaimniecības tehnoloģiju platforma, kas apvieno 20 nozares uzņēmumus un dažādas zināšanu organizācijas un universitātes ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi pētniecības, attīstības un inovāciju jomā lauksaimniecības nozarē. Lasīt vairāk: https://www.interregeurope.eu/iwatermap/news/news-article/7295/3th-semester-agrofood-murcia/


CREA Hydro & Energy

iWATERMAP projekta trešo semestri šā gada novembra beigās noslēdza reģionālā ieinteresēto personu sanāksme “ŪDENS REĢIONĀ”, kurā piedalījās daudzi izcili viesi, dalībnieki un pārstāvji no Čehijas Dienvidmorāvijas reģiona, Mendelas universitātes Brno, Čehijas Ārlietu ministrijas un Čehijas Nacionālās klasteru asociācijas, kā arī citas ieinteresētās personas un partneri. Sanāksme tika sadalīta vairākās darba grupās un dalībniekiem tika prezentēti pašreizējie iWATERMAP projekta rezultāti.
Lasīt vairāk: https://www.interregeurope.eu/iwatermap/news/news-article/7293/3th-semester-crea-hydro-energy/

Rumānijas ziemeļaustrumi

Ilgtspējīga ūdens apsaimniekošana ir būtiska galvenajās Eiropas nozarēs, piemēram, tūrismā, lauksaimniecībā, enerģētikā, bet arī citās lielās ūdens patērējošās nozarēs (pārtika, ķīmiskās vielas, celuloze un papīrs utt.). Šīs nozares kopējās problēmas attiecas uz novecojušu infrastruktūru un samazinātām investīcijām ekspluatācijā un uzturēšanā, noturīgu piesārņotāju izmantošanu, ūdens zudumiem un šī resursa neefektīvu pārvaldību.
Lasīt vairāk: https://www.interregeurope.eu/iwatermap/news/news-article/7317/3th-semester-north-east-romania/

Eiropas Savienības Ūdens inovāciju konference (Water Innovation Conference)

No 2019. gada 11. līdz 13. decembrim Saragosā, Spānijā notika Eiropas Savienības konference par ūdens inovācijām. Šīs konferences tēma bija paātrināt darbību, lai risinātu problēmas ar ūdens piesārņojumu un uzlabotu ES gatavību ar ūdeni saistītam sekām klimata pārmainās.

Pirmajā dienā notika vairāk nekā 30 blakus tikšanās. Viena no sesijām bija darba sesija par Ūdens viedo teritoriju (Water Smart Territories (WST)) partnerību rūpniecības modernizācijai. WST ir starpreģionu alianse, ko veido Eiropas reģioni un ūdens klasteri, kas nodarbojas ar ūdens inovācijām, izmantojot savas viedās specializācijas stratēģijas. Šīs tematiskās jomas galvenais mērķis ir stiprināt inovācijas spējas un veicināt jaunas investīcijas, kas balstītas uz atvērtu inovāciju infrastruktūru un jaunām tehnoloģijām ilgtspējīgai ūdens pārvaldībai, ko veic klasteru reģionālās ekosistēmas. Darba sesija Saragosā, Spānijā bija par kopīgās partnerības stratēģijas pabeigšanu un kopīgas darbības un investīciju projektu noteikšanu. Vairāki iWATERMAP partneri (Ziemeļportugāle, Latvija, Rumānijas ziemeļaustrumi, Morāvijas dienvidu daļa, Krētas reģions un Frīzlanas province) ietilpst šajā tīklā un piedalijās šajā darba sesijā. Sanāksmes dalībnieki pārrunāja starpreģionu sadarbības iespējas dūņu apsaimniekošanas, digitalizācijas, dzeramā ūdens apstrādes un jaunu biotehnoloģisko risinājumu jomā. Sesijas beigās katrs konsorcijs iepazīstināja ar plānu 2020. gadam, lai pabeigtu projekta idejas. 12. decembrī notika pati konference, kurā piedalījās arī vairāki iWATERMAP partneri. Šajā dienā tika prezentēti referāti un notika tematiskās sesijas, ar mērķi gan palielināt izpratni par nepieciešamību un steidzamību uzlabot ūdens pārvaldību visā Eiropas Savienībā un veidot viedo sabiedrību ūdens izmantošanā, gan arī apkopot jaunākos Eiropas Komisijas politikas novērtējumus, pētījumu un inovāciju rezultātus, kā arī veicināt paraugprakses un novatorisku pieeju apmaiņu tehniskā, pārvaldības un politikas līmenī. Konferences pārtraukumos klātesošajiem bija iespēja tīkloties. Blakus tam, 13. decembrī tika organizētas vairākas iepazīšanas vizītes. Turklāt 13. decembrī tika organizēti vairāki apmeklējumi uz vietas.

Vairāk informācijas par WST tīklu ir pieejams šajā vietnē: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/water-smart-territories