Publikācijas datums:
Paredzamā līgumcena
250
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
pretendenti nosūta uz e-pastu sanda.roze@izm.gov.lv savu cenas piedāvājumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Iesniedzot piedāvājumu, pievienot rekvizītus