Programmas, kuras turpmāk īstenos Latvijas Universitāte
Programmas nosaukums Apakšprogrammas nosaukums Programmas īstenošanas vieta

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma

"Cilvēkresursu/Biroja administrēšana"

  Alūksne, Bauska, Cēsis, Jēkabpils Kuldīga, Rīga, Tukums

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma

"Darba aizsardzība"

  Alūksne, Rīga

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma

"Komercdarbības organizācija"

Apakšprogramma

"Mārketinga un tirdzniecības speciālists"

Alūksne, Bauska, Cēsis, Jēkabpils, Kuldīga, Madona, Rīga, Tukums

Apakšprogramma "Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists"

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

programma "Pirmsskolas izglītības skolotājs"

  Cēsis, Kuldīga, Rīga, Tukums

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Studiju programma

"Skolotājs"

Apakšprogramma

"Deju un ritmikas skolotājs"

Alūksne, Bauska, Cēsis, Jēkabpils, Kuldīga, Madona, Rīga, Tukums, Ventspils

Apakšprogramma

"Pamatizglītības skolotājs"

Apakšprogramma

"Pirmsskolas izglītības skolotājs"

Apakšprogramma

"Skolotājs logopēds"

Apakšprogramma

"Svešvalodas (krievu/angļu/latviešu) skolotājs 1.-12. klasē"

Apakšprogramma

"Vidējās izglītības skolotājs"

Profesionālā bakalaura studiju programma

"Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs"

  Rīga

Profesionālā bakalaura studiju programma

"Komercdarbība un uzņēmuma vadība"

  Alūksne, Bauska, Cēsis, Jēkabpils, Kuldīga, Madona, Rīga, Tukums, Ventspils

Profesionālā bakalaura studiju programma

"Personāla vadība"

  Rīga

Profesionālā bakalaura studiju programma

"Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā"

  Alūksne, Bauska, Cēsis, Jēkabpils, Kuldīga, Rīga, Tukums

Kopīgā profesionālā bakalaura studiju programma

"Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs"

 

Rīga, Liepāja

(e-studijas)

Profesionālā bakalaura studiju programma

"Skolotājs"

Apakšprogramma

"Pirmsskolas izglītības skolotājs"

Alūksne, Bauska, Cēsis, Jēkabpils, Kuldīga, Rīga,

Tukums, Ventspils

Apakšprogramma

"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"

Profesionālā bakalaura studiju programma

"Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs"

  Alūksne, Bauska, Cēsis, Jēkabpils, Kuldīga, Madona, Rīga, Tukums, Ventspils

Bakalaura studiju programma

"Psiholoģija"

  Cēsis, Rīga

Profesionālās maģistra studiju programmas

"Organizācijas vadība"

Bez kvalifikācijas (1,5 mācību gadi) Alūksne, Cēsis, Kuldīga, Rīga, Tukums
Ar kvalifikāciju (2 mācību gadi)

Profesionālā maģistra studiju programma

"Pedagoģija"

  Alūksne, Bauska, Cēsis, Jēkabpils, Kuldīga, Rīga

Profesionālā maģistra studiju programma

"Psiholoģija"

  Rīga

Kopīgā maģistra studiju programma

"Eiropas izglītības vadība"

  Rīga

Doktora studiju programma

"Pedagoģija"

 

Rīga

 

Programmas, kuras turpmāk īstenos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzika akadēmija
Programmas nosaukums Programmas īstenošanas vieta
Profesionālā bakalaura studiju programma "Deju un ritmikas skolotājs" Rīga
Profesionālā bakalaura studiju programma "Mūzikas skolotājs" Rīga
Profesionālā maģistra studiju programma "Dejas pedagoģija" Rīga
Profesionālā maģistra studiju programma "Mūzikas pedagoģija" Rīga