Jaunpiebalgas gadatirgū “Izvēlies Piebalgu!” šogad piedāvās arī plašu informāciju par izglītības iespējām pieaugušajiem. 8.augustā no pulksten desmitiem rītā līdz trijiem pēcpusdienā Izglītības gadatirgū ikviens varēs uzzināt par dažādām mācību iespējām pieaugušajiem, izmēģināt jaunas darbošanās prasmes un saņemt pieaugušo izglītības speciālistu konsultācijas.

Dalību gadatirgū pieteicis mācību konsultatīvais centrs “Mensarius”, Balvu pieaugušo izglītības centrs, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, inovāciju izglītības centrs "IDEJA", Banku augstskola, Baltijas Datoru akadēmija, Nodarbinātības valsts aģentūra un citi dažāda veida formālo un neformālo apmācību piedāvātāji.

Izglītības gadatirgus mērķis ir aktualizēt ideju par pieaugušo mācībām, sniegt iespēju vienkopus iepazīties ar pieaugušo izglītības programmām Vidzemē un vērst uzmanību uz pārkvalificēšanās, iegūto zināšanu validācijas un tālākas izglītošanās saistību ar stabilu vietu darba tirgū un dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

Paralēli izglītības iestāžu gadatirgum notiks seminārs un diskusija par situāciju Latvijas pieaugušo izglītībā, pieaugušo spējām un motivāciju mācīties, karjeras prasmju nozīmi un citiem jautājumiem.

Seminārā uzstāsies augstu kvalificēti izglītības speciālisti, piemēram, pedagoģijas profesore Ilze Ivanova, izglītības vadības doktore Silvija Kārkliņa un citi. Diskusijas dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar pieredzi, kas gūta, realizējot Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”. Šī projekta mērķis ir aktivizēt Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanos pieaugušo izglītībā un veicināt efektīva un vienota valsts pieaugušo izglītības modeļa radīšanu. Kopš gada sākuma projekta ietvaros notikušas vairāk nekā 20 diskusijas par pieaugušo izglītību dažādos Latvijas novados, un plānoti pieci reģionālie gadatirgi “Izglītība pieaugušajiem”, pirmais no kuriem 31. jūlijā notika Rēzeknē.

Pieaugušo izglītība