muzizglitiba ml prototipsAr starptautisku konferenci “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” oktobrī noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Erasmus+ projekts “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”, kas gada garumā kalpoja kā platforma, lai pilnveidotu pieaugušo izglītības politiku Latvijā un turpinātu sadarbības modeļa izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem”.

Atklājot konferenci, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule akcentēja IZM gatavību veidot un koordinēt sadarbības tīklu starp valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju, lai pieaugušo izglītība kalpotu ne tikai katra cilvēka personības izaugsmei, bet arī nodrošinātu indivīda stabilu vietu darba tirgū un sasauktos ar valsts tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm. Kā vienu no nozīmīgākajiem partneriem pieaugušo izglītības jautājumu risināšanā E.Papule minēja pašvaldības.

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece Baiba Bašķere iepazīstināja ar situāciju, izstrādājot Latvijas pieaugušo izglītības pārvaldības modeli 2015. - 2020. gadam.

Saskaņā ar šo modeli jau nākamgad būs jākoordinē dažādu valsts un pašvaldību institūciju aktivitātes, lai pārvaldītu ES struktūrfondu līdzekļus, kas iezīmēti strādājošo pieaugušo izglītības pilnveidei un profesionālai pārprofilēšanai nākamajos piecos gados.

Liela uzmanība konferencē tika pievērsta pieaugušo izglītības attīstības tendencēm un kvalitātes kritērijiem, uz ko norādīja projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” vadītāja Silvija Kārkliņa un Somijas Izglītības ministrijas augstākās izglītības eksperts Petri Haltia. Abi runātāji uzsvēra, ka tas, vai pieaugušie aktīvi iesaistās izglītības pasākumos, ir cieši saistīts ar valsts ekonomiskās un sociālās labklājības līmeni. Jo savrupāk un izolētāk sociālu vai ekonomisku apstākļu dēļ dzīvo cilvēks, jo zemāka ir viņa sākotnējā izglītība, jo niecīgāka ir motivācija mācīties un papildināt zināšanas.

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” izveidotās pieaugušo izglītības mājas lapas www.muzizglitiba.lv prototipu. Mājas lapa tiks aktivizēta līdz gada beigām un darbosies kā viena no Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapas www.izm.gov.lv sadaļām. Tajā varēs iepazīties ar pieaugušo izglītības politiku un pārvaldību Latvijā, atrast aktuālo informāciju par pieaugušo izglītības piedāvātājiem pašvaldībās, iepazīties ar labās prakses piemēriem un noderīgām saitēm uz radniecīga satura interneta platformām.

Konferences noslēgumā notika pieaugušo izglītības jautājumiem veltīta paneļdiskusija, kurā piedalījās Rīgas Stradiņu Universitātes mācību prorektore, profesore, Tatjana Koķe, Banku augstskolas profesore Tatjana Volkova, Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja Inga Sokolova un Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Konferences darba kārtība un prezentācijas