Valkas novada domē 25. maijā pulksten 11.00 notiek seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”.

Seminārs notiek Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros, un tā mērķis ir noskaidrot situāciju pieaugušo izglītības jomā Valkā un novadā, kā arī veicināt ieinteresēto pušu sadarbību.

Seminārā tiksies pārstāvji no dažādām Valkas pilsētas un novada institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm, kas iesaistītas pieaugušo izglītības stratēģijas plānošanā un īstenošanā un pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšanā. Paredzēts debatēt par pieaugušo izglītības mērķa grupām un pieprasījumu Valkā un novadā, piedāvāto pakalpojumu spektru un kvalitāti, izglītības programmu saistību ar uzņēmēju vajadzībām un darba tirgu, kā arī citiem aspektiem. Īpaša vērība tiks pievērsta iespējai veidot pieaugušo izglītības sadarbības tīklu ar blakus esošajiem novadiem un Vidzemes plānošanas reģiona ietvaros, lai pēc iespējas efektīvi apgūtu pieaugušo izglītībai atvēlētos resursus laika posmā līdz 2020. gadam.

Semināru atklās Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenoto Erasmus+ projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbības modeļa izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem” Latvijā: valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju. Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.