Aizkrauklē 5.maijā notika diskusija, kurā apkopoja viedokļus par pieaugušo izglītības attīstības iespējām Zemgales plānošanas reģionā. Iepriekšējos mēnešos par šo jautājumu tika debatēts novadu semināros “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” Jēkabpilī un Dobelē. Diskusijā piedalījās pārstāvji no dažādām Aizkraukles un līdzās esošo novadu institūcijām, kas iesaistītas pieaugušo izglītības stratēģijas plānošanā un īstenošanā un pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšanā. Klātesošie secināja, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt izglītošanās iespējas tuvu dzīves vietai, lai novados varētu izglītoties visas pieaugušo grupas. 

Tā kā Zemgales plānošanas reģionā ir grūti nodrošināt mobilitāti, un atsevišķus reģiona novadus šķir vairāk nekā 200 kilometri, Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums piedāvāja veidot sadarbību pieaugušo izglītības plānošanā nevis visa plānošanas reģiona līmenī, bet sadarbojoties tuvākajiem novadiem. Loģiska būtu sadarbība reģionālās attīstības centru ietvaros. Piemēram, Aizkraukles reģionālās attīstības centrs ietver Aizkraukli un vēl četrus kaimiņos esošos novadus. Pavisam Latvijā pašvaldības izveidojušas 21 reģionālās attīstības centru.

Diskusija Aizkrauklē notika Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenotā Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbības modeļa izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem” Latvijā: valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju. Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.