Ludzas mūzikas pamatskolā 15.aprīlī pulksten 13.00 un Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 16.aprīlī pulksten 10.00 notiks semināri “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”.

Savu dalību semināros ir apstiprinājuši abu novadu pašvaldību, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju darbinieki, kas iesaistīti pieaugušo izglītības stratēģijas plānošanā un īstenošanā, kā arī Ludzas un Krāslavas uzņēmēji.

Semināros debatēs par pieaugušo izglītības profesionālajām un sociālajām mērķa grupām, vērtēs pieaugušo izglītības programmu pieejamību katram interesentam un atbilstību situācijai darba tirgū, apkopos viedokļus par iespējamiem sadarbības modeļiem gan starp vienā novadā strādājošiem pieaugušo izglītības profesionāļiem, gan plānošanas reģiona ietvaros.

Semināru Ludzas mūzikas pamatskolā atklās Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele.
Semināru Krāslavas Varavīksnes vidusskolā atklās Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne.

Semināri “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” Ludzā un Krāslavā notiks Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Minētais IZM un Erasmus+ projekts šogad turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam, un kurš aizsāka vienota modeļa izstrādi, veidojot efektīvāku pieaugušo izglītības sistēmu valstī.