Trešdien, 1.aprīlī Smiltenes ģimnāzijā notiks seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”. Seminārā piedalīsies pārstāvji no valsts pārvaldes, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām, kas Smiltenē un novadā ir iesaistītas pieaugušo izglītības organizēšanā un īstenošanā. Dalībnieki diskutēs par līdzšinējo pieaugušo izglītošanas pieredzi un rezultātiem, precizēs mērķa grupas un līdz šim realizēto pieaugušo izglītības programmu sasaisti ar vietējā darba tirgus vajadzībām. Semināru atklās Smiltenes novada domes izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.

Seminārs notiek Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. IZM un Erasmus+ projekts “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ir viena no aktivitātēm, kuru realizē Izglītības un Zinātnes ministrija, lai izstrādātu vienotu pieaugušo izglītības politiku Latvijā un iesaistītu pieaugušo izglītībā aizvien vairāk cilvēku, padarot zināšanu un prasmju pilnveidi mūža garumā par pašsaprotamu praksi.