Lai noskaidrotu situāciju pieaugušo izglītības jomā Dobelē un novadā un veicinātu ieinteresēto pušu sadarbību, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā 31.martā pulksten 11.00 notiks seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”.

Pašvaldību darbinieki, mazie uzņēmēji, dažādas sociālā riska grupas, darba meklētāji un bezdarbnieki ir galvenās iedzīvotāju grupas, kuras Dobeles novadā ir definētas kā pieaugušo izglītības saņēmēji. Vai šīs pieaugušo izglītības mērķa grupas palikušas nemainīgas, vai tās atbilst aktuālajam darba tirgus pieprasījumam, kā vērtēt šobrīd piedāvāto pieaugušo izglītības pakalpojumu spektru un kvalitāti – par šiem un citiem jautājumiem seminārā debatēs pārstāvji no dažādām Dobeles pilsētas un pagastu institūcijām, kas iesaistītas pieaugušo izglītības stratēģijas plānošanā un īstenošanā, kā arī pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšanā.

Semināru atklās Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Gunārs Kurlovičs.

Seminārs notiek Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. IZM un Erasmus+ projekts “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ir viena no aktivitātēm, kuru realizē Izglītības un Zinātnes ministrija, lai izstrādātu un realizētu vienotu pieaugušo izglītības politiku Latvijā.