seminars kuldigaKuldīgā 9. jūnijā notika seminārs un diskusija “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”, kuru atklāja Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambe Damberga. Seminārā piedalījās pārstāvji no Kuldīgas pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm, kas iesaistītas pieaugušo izglītības plānošanā un īstenošanā.

Līdz šim līdzīgi semināri Kurzemē notikuši Saldū, Talsos un Liepājā. Semināru mērķis ir apkopot informāciju par līdzšinējo pieaugušo izglītības praksi dažādos novados un debatēt par iespējām veidot sadarbības tīklus blakus esošo novadu vai visa reģiona ietvaros.
Klātesošie atzina, ka līdz šim Kuldīgas novadā aktīvi darbojas vairāki pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs, RPIVA Kuldīgas filiāle, Kuldīgas vispārizglītojošās skolas un citi, kas, atbilstoši savu izglītības programmu specifikai, paši arī pēta pieprasījumu un apzina mācīties gribošus pieaugušos.

Īpaši tika izvērtēta iespēja apkopot un pārvaldīt informāciju par cilvēku un darba devēju vēlmēm pieaugušo izglītības jomā un mācību piedāvātāju programmām. Tas ļautu veidot pieaugušo izglītības grupas un organizēt mācību procesu netālu no cilvēku dzīves vietām. Tomēr līdz galam neatbildēts palika jautājums, kura iestāde varētu uzņemties šādu pieaugušo izglītības koordinatora lomu, kas piešķirtu finansējumu un cik lielā administratīvā teritorijā būtu mērķtiecīgi šādu sadarbību un koordināciju veidot – vienā novadā un pašvaldībā, blakus esošos novados, ap lielākajām pilsētām vai plānošanās reģionā.

Kā iespējamās institūcijas, kas varētu koordinēt pieaugušo izglītības pieprasījumu un piedāvājumu ārpus viena novada robežām, tika minētas Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs, Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa un Kurzemes plānošanas reģions.

Diskusija Kuldīgā notika Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenotā Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbības modeļa izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem” Latvijā: valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju. Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.