Madonā pagājušās nedēļas nogalē noticis seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”. Līdz šim Vidzemē līdzīgi semināri ir notikuši Smiltenē un Valkā, un to mērķis ir apkopot informāciju par līdzšinējo pieaugušo izglītības īstenošanas pieredzi novadā un debatēt par iespējām veidot sadarbības tīklus blakus esošo novadu vai visa reģiona ietvaros.

Semināru atklāja Madonas novada domes izpilddirektors Āris Vilkšķērsts, un tajā piedalījās pārstāvji no Madonas, Jaunpiebalgas, Ērgļu un Gulbenes novadu pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, kultūras  un izglītības iestādēm, kas piedalās pieaugušo izglītības īstenošanā.

Madonas Augstākās izglītības centra vadītājs Guntars Paeglis atzina, ka līdz šim pieaugušajiem domāto izglītības programmu saturu lielā mērā ir noteikušas izmaiņas valsts normatīvajos aktos: sekojot to prasībām, dažādu profesiju pārstāvjiem turpat Madonā piedāvā iespēju iegūt papildus kvalifikāciju vai augstāko izglītību. Gulbenes novada domes izglītības darba speciāliste Anita Birzniece uzsvēra vajadzību piedāvāt izglītošanās iespējas tiem pieaugušajiem, kuri ir motivēti sevi pilnveidot, īpaši akcentējot iespēju izglītoties attālināti, ar interneta starpniecību. Tirzas pagasta mūžizglītības darba speciāliste Iveta Ziepniece ar nožēlu atzina, ka līdzekļu trūkuma dēļ šogad nav pagarināta licence 7. – 9. klases tālmācības programmai pieaugušajiem: tā ir bijusi pieprasīta starp latviešiem, kas strādā ārzemēs. 

Jaunpiebalgas novada reģionālās tautskolas vadītāja Vita Žīgure apliecināja, ka daudzos gadījumos arī neformālā izglītība  nav tikai ar izglītošanos saistīts brīvā laika pavadīšanas veids, bet kalpo kā pakāpiens ceļā uz savu uzņēmējdarbību līdzīgā jomā.  Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne runāja par vajadzību izstrādāt kvalitatīvas pieaugušo izglītības programmas, kas sniegtu tiešām jaunas zināšanas pieaugušajiem, kas jau ir atzīti savas nozares speciālisti. Šādu programmu sagatavošana un kvalificētu skolotāju piesaiste varētu būt uzdevums, kas jāveic Vidzemes plānošanas reģiona, nevis atsevišķu pašvaldību līmenī.

Diskusija Madonā notika Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenotā Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbības modeļa  izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem” Latvijā:  valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju. Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.