Valmierā 7. jūlijā notika seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”, kurā piedalījās pārstāvji no Valmieras, Naukšēnu, Jaunpiebalgas, Cēsu, Bedrītes, Līgatnes, Limbažu un Gulbenes pašvaldībām, izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas pieaugušo izglītības politikas veidošanā un realizēšanā.

Dalībnieki aktīvi diskutēja par iespējām apzināt sazarotās mērķa grupas – pieaugušo – intereses izglītības jomā, kā arī par mācību programmu atbilstību darba tirgus un darba devēju prasībām.

Īpaši tika izceltas un salīdzinātas dažādu pašvaldību atšķirīgās pieredzes, koordinējot pieaugušo izglītību. Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centra vadītājs Ainārs Iesavs uzsvēra nepieciešamību līdzās esošajām pašvaldībām skatīties tālāk par novada administratīvajām robežām un sadarboties, realizējot pieaugušo izglītības programmas. Gulbenes novadā pieaugušo izglītības speciālista darba vieta ir saglabāta katrā pagastā, kas ļauj pilnīgi precīzi apzināt novada pieaugušo vēlmes izglītības jomā: Rankas pamatskolas direktore Laima Braše atzina, ka šī iemesla dēļ mācību kursos vērojams ļoti neliels dalībnieku atbirums. Līdzīga pieredze ir Jaunpiebalgā, kur novada pieaugušo izglītības koordināciju jau tradicionāli veic Reģionālā  Tautskola. Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka tieši budžeta sadalījums demonstrē vēlēto amatpersonu attieksmi pret izglītību: nereti tieši mazākās pašvaldības  novērtē, ka pieaugušo izglītība ir viens no veidiem, kā motivēt  vietējos iedzīvotājus un ka ir vērts tajā ieguldīt līdzekļus.

Vidzemes augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra direktors Kaspars Osis uzsvēra vajadzību piedāvāt pieaugušo izglītības programmas, kas atvieglo darbošanos starpnozaru disciplīnās, kā arī nepieciešamību plānot pieaugušo izglītības procesus nevis pilsētas vai novada, bet visa reģiona ietvaros.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenoto Erasmus+ projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”, kura uzdevums ir veicināt sadarbības modeļa  izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem” Latvijā:  valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju. Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.