Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par savlaicīgu un normatīvo aktu prasībām atbilstošas formas izglītības dokumentu veidlapu pasūtīšanu un iepirkšanu, lai nerastos problēmas izglītības dokumentu izsniegšanā skolu beidzējiem.

Valsts atzītus profesionālās izglītības dokumentus drīkst izsniegt tikai par akreditētas izglītības programmas apguvi. Profesionālās izglītības dokumenti ir stingrās uzskaites dokumenti. Līdz ar to ir jānodrošina stingra uzraudzība šo dokumentu veidlapu izgatavošanā, uzglabāšanā un izsniegšanā.

Pamatojoties uz atklātā konkursa rezultātu un 2016.gada 14.jūnijā noslēgto Vispārīgo vienošanos “Par profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanu, izsniegšanu, glabāšanu un anulēšanu” SIA „Plūsma” turpina izgatavot profesionālās izglītības dokumentu veidlapas turpmākos 4 gadus.

Izglītības iestādes (t.sk. mācību centri, SIA u.c. īstenotāji), kuras īsteno akreditētas izglītības programmas, drīkst izsniegt izglītojamajiem tikai normatīvo aktu prasībām atbilstošus izglītības dokumentus. Līdz ar to izglītības iestādēm ir jāiegādājas normatīvo aktu prasībām atbilstošas dokumentu veidlapas.

Apliecības par profesionālās pilnveides izglītību veidlapa un apliecības par profesionālās ievirzes izglītības veidlapa ir ar divu veidu ģerboni (ar mazo valsts ģerboni un ar mazo papildināto valsts ģerboni). Valsts izglītības iestādes ir tiesīgas lietot veidlapu ar mazo papildināto valsts ģerboni, bet pašvaldību un privātās – ar mazo valsts ģerboni).

Ar 2017.gada 1.janvāri izglītības iestādes var lietot tikai jaunās formas profesionālās izglītības dokumentu (apliecība par profesionālo pamatizglītību, atestāts par arodizglītību, diploms par profesionālo vidējo izglītību un profesionālās kvalifikācijas apliecība (1., 2. un 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim) veidlapas, kurās papildu profesionālās kvalifikācijas līmenim tipogrāfiski ir iedrukāts arī Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis (atbilstoši Profesionālās izglītības likuma prasībām).

Līdz kārtējā gada 1.decembrim izglītības iestādēm ir jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – ministrija) saskaņošanai Iesniegumu veidlapu izgatavotājam profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanai (turpmāk – Iesniegums) veidlapu pasūtīšanai nākamajam gadam. Ja gada laikā ir radusies neplānota nepieciešamība pēc papildu veidlapām (jaunas programmas bezdarbnieku apmācībā, jauni kursi u.c.), Iesniegumu ministrija saskaņo arī pēc kārtējā gada decembra.

Izglītības iestādes (t.sk. mācību centri, SIA un citi īstenotāji), kuras īsteno akreditētas izglītības programmas, rīcība, lai varētu iegādāties veidlapas:

1. Iesnieguma noformēšana

Izglītības iestāde iesniegumu noformē tabulas formā 2 eksemplāros (1 eks. veidlapu izgatavotājam un 1 eks. ministrijai). Iesniegumu aizpilda atbilstoši pasūtītāja vajadzībām, ņemot vērā tiesības izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus (ir akreditēta izglītības iestāde, licencētas un akreditētas izglītības programmas, izglītības iestāde un izglītojamie ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS)).

Iesnieguma formu skatīt pielikumā.
Aizpildīta Iesnieguma piemēru skatīt pielikumā.

2. Iesnieguma iesniegšana ministrijā saskaņošanai

Iesniegumus (izņemot sporta iestāžu iesniegtos) saskaņo Izglītības departamenta vecākā referente Dzintra Gorbunova ministrijas darba laikā (Vaļņu ielā 2, 5.stāvā, 521.kabinetā, tālrunis 67047855). Vizīti lūdzu pieteikt telefoniski vai e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Iesniegumus sporta iestādēm saskaņo ar Sporta departamenta vecāko referenti Ilzi Pauliņu ministrijas darba laikā (Vaļņu ielā 2, 5.stāvā, 524.a kabinetā, t.67047932). Vizīti lūdzu pieteikt telefoniski vai e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

3. Iesnieguma saskaņošana

Tiek pārbaudīts iesnieguma noformējums, pieprasījuma atbilstība tiesībām iegādāties valsts atzītu dokumentu veidlapas (programmu akreditācijas termiņš, izglītības dokumenta veids), kā arī pārskata kopija par iepriekšējā gadā izņemto veidlapu izlietojumu (pārskata oriģināls un norakstīšanas akti glabājas izglītības iestādē). Pārskatus var sūtīt arī ieskenētā veidā uz 2.punktā minēto darbinieku e-pastiem. Iesnieguma saskaņošana notiek pasūtītāja klātbūtnē, kur 1 eks. tiek izsniegts pasūtītājam iesniegšanai veidlapu izgatavotājam – SIA “Plūsma”.
Ja iesniedzot saskaņošanai iesniegumu, pasūtītājs uzrāda akreditācijas lapu kopijas, saskaņošanas process ir ātrāks (netiek meklēta informācija VIIS sistēmā).

Pārskata formu skatīt pielikumā.
Aizpildīta Pārskata piemēru skatīt pielikumā.

4.Saskaņotā iesnieguma iesniegšana veidlapu izgatavotājam pasūtījuma veikšanai un veidlapu iegāde

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izglītības iestāde kā pasūtītājs iesniedz ar ministriju saskaņotu iesniegumu – izglītības dokumentu izgatavotājam. Profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavotājs SIA „Plūsma” ir mainījusi atrašanās vietu un no 2017.gada 1.septembra atrodas Pulkveža Brieža ielā 15a-102, Rīgā, LV-1010.

Saskaņā ar vienošanās nosacījumiem dokumentu veidlapas tiek izgatavotas 1 mēneša laikā no brīža, kad SIA „Plūsma” ir saņēmusi no Pasūtītāja (izglītības iestādes, mācību centra u.c.) saskaņotu Iesnieguma oriģinālu vai ieskenētu saskaņotu Iesniegumu (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.). Ja Pasūtītājs iesniedz SIA “Plūsma” ieskenētu ar ministriju saskaņotu Iesniegumu pasūtījuma izpildei, tad pie izglītības dokumentu iegādes Pasūtītājs iesniedz SIA “Plūsma” saskaņotu Iesnieguma oriģinālu (skenēto Iesniegumu nomainot ar tā oriģinālu).

Pirms ierašanās SIA “Plūsma” pirkt pasūtītās izglītības dokumentu veidlapas obligāti 4 – 5 dienas iepriekš par to ir jāinformē SIA “Plūsma” (pārstāve D.Tetere - t.67321298, mob.t. 28677214, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).


Iesniegums veidlapu izgatavotājam profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanai (forma) (.doc)

Iesniegums veidlapu izgatavotājam profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanai (aizpildīts) (.doc)

Pārskats par profesionālās izglītības  dokumentu apriti (forma) (.doc)

Pārskats par profesionālās izglītības  dokumentu apriti (aizpildīts) (.doc)