Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
Tas jāapgūst skolā

Pirmsskolas izglītības mērķis ir veidot cilvēka, dabas un sabiedrības daudzveidības un vienotības izziņas, humānas, brīvas un atbildīgas personības attīstību. Pirmsskolas izglītību bērni var iegūt vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta.

Pamatizglītības programmas tiek īstenotas 1.–9. klasē. Pamatizglītības ieguve ir obligāta. Daļējas pamatizglītības programmas īsteno sākumskolās.

Vispārējo vidējo izglītību var iegūt vidusskolās, ģimnāzijās, vakara (maiņu) un neklātienes skolās. Mācību gads vispārējās izglītības iestādēs ir 35 nedēļas garš. Skolas var īstenot četru virzienu vispārējās vidējās izglītības programmas 10.–12. klasei:

  • vispārizglītojošo;
  • matemātikas, dabaszinību un tehnisko;
  • humanitāro un sociālo;
  • profesionālo virzienu.

Pastāv arī iekļaujošās izglītības atbalsta pasākumi un programmas, piemēram, tiek nodrošināts atbalsts personām ar invaliditāti – asistenta pakalpojums mācību iestādēs pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, kā arī tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas.

Pedagogiem visās vispārējās izglītības iestādēs obligāta ir augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša kvalifikācija.

 

Apakšsadaļas:

Latvijas skolēnu izvietojums kartē

Skolu tīkla pētījums

Ja ģimene gatavojas atgriezties Latvijā

Izglītības pārvalžu un izglītības speciālistu kontaktinformācija

Pirmsskolas izglītība

Pamatizglītība

Vispārējā vidējā izglītība

Iekļaujošā izglītība un speciālā izglītība

Sociālā un pedagoģiskā korekcija

Reģionālās konferences "Tagad"

Informācija par starptautiskiem izglītības pētījumiem un to rezultātiem Latvijā

Reorganizētās, slēgtās un jaundibinātās vispārējās izglītības iestādes

Ikgadējā izglītības konference

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.