Strukturētā dialoga apspriežu pamatā ir 18 mēnešu darba cikli ar galveno tematisko prioritāti un konkrētiem jautājumiem, kas atbilst Eiropas sadarbības jaunatnes jomā vispārējiem mērķiem. Pašlaik norit strukturētā dialoga piektais darba cikls.

2016.gada janvārī uzsākās jaunas ES Padomes prezidentūras „trio" Nīderlande-Slovākija-Malta:

  • Nīderlande (2016.gada pirmais pusgads)
  • Slovākija (2016.gada otrais pusgads)
  • Malta (2017.gada pirmais pusgads)

Galvenā tēma, kurai tiek pievērsta uzmanība šajā valstu prezidentūras “trio”: “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai”.

 

Kādas rekomendācijas pieņemtas līdz šim?

 

Luksemburgas prezidentūras rekomendācijas:
 

Latvijas prezidentūras rekomendācijas: 
Joint Recommendations, EN (.pdf)

Itālijas prezidentūras secinājumi: 
Joint Conclusions, EN (.pdf)

Grieķijas prezidentūras rekomendācijas: 
Joint Recommendations, EN (.pdf)

Lietuvas prezidentūras rekomendācijas: 
Joint Recommendations, EN (.pdf)

Īrijas prezidentūras rekomendācijas: 
Joint Recommendations, EN (.pdf)

Kipras prezidentūras rekomendācijas, kas tika izstrādātas ES Jaunatnes konferencē Nicosia: 
Joint Recommendations, EN (.pdf)

Dānijas prezidentūras rekomendācijas, kas tika izstrādātas ES Jaunatnes konferencē Soro: 
Joint Recommendations, EN (.pdf)
 
Polijas prezidentūras rekomendācijas: