1. Dokumenta veids Attīstības plānošanas dokuments
2. Dokumenta nosaukums Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Jaunatnes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem, jaunatnes organizācijas, izglītojamo pašpārvaldes, pašvaldības
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Projekta mērķis ir plānot rīcībpolitiku, lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, dzīves kvalitātes uzlabošanos un stiprinātu jauniešu līdzdalību.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē  š.g. marta mēnesī.
7. Dokumenti
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, līdz 2021. gada 8. martam nosūtot to uz e-pasta adresi: randa.kenge@izm.gov.lv ar norādi “Priekšlikumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēm”
10. Cita informācija Nav
11. Atbildīgā amatpersona Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Randa Ķeņģe