Izvēlne

Aptauja

Vai Jūsu bērni labprāt piedalās vasaras nometnēs?
Jā, piedzīvojumu nometnēs
Jā, sporta nometnēs
Jā, izglītojošās nometnēs

 

karlis sadurskis 540x720Dzimis 1959.g. 11. oktobrī Rīgā
Izglītība: ar izcilību beidzis Rīgas Tehnisko universitāti 1982. g. Lietišķās matemātikas specialitāti.
Zinātniskais grāds: Tehnisko zinātņu kandidāts (1986.g.), Matemātikas doktors (Dr.Math.) (1992.g.).

Darba pieredze:
1982 – 2006 – Rīgas Tehniskā universitāte, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais pasniedzējs, docents, asociētais profesors, katedras vadītājs
2002 – 2004 – Izglītības un zinātnes ministrs
2006 – 2011 – Latvijas Republikas 8., 9. un 10. Saeimas deputāts, 10. Saeimas sekretārs
2009 – 2010 – Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs
2011 – 2014 – Eiropas Parlamenta deputāts
2006 – līdz šim laikam – Rīgas Tehniskā universitāte, profesors
2009 – 2011 – RTU profesionālā bakalaura studiju programmas Finanšu inženierija direktors
2014 – līdz šim laikam – 12. Saeimas deputāts, frakcijas Vienotība priekšsēdētājas vietnieks, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas loceklis

Zinātniskais darbs:
Pētījumu virziens: stohastisku funkcionāldiferenciālvienādojumu kvalitatīvā teorija, asimptotiskās metodes, to lietojumi mikroekonomikas matemātisko modeļu stohastiskās dinamikas analīzei.

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs:
7 starptautiskas konferences un kongresi pēdējo 5 gadu laikā. Sigulda, Londona 2011.g., Bratislava, Tallina 2012. g., Bratislava 2013.g., Liepāja 2014.g., Bratislava 2015.g.
Starptautiskā zinātniskā sadarbība: Kopš 2006. gada vada zinātnisko sadarbību saskaņā ar līgumu „Par sadarbību starp Jurija Fedjkoviča Čerņivcu Nacionālo universitāti (Černivci, Ukraina), Ukrainas Nacionālo Tehnisko universitāti "KPI" (Kijeva. Ukraina) un Rīgas Tehnisko universitāti (Rīga, Latvija)”

Metodiskās publikācijas: kopš 2011. gada:
1. K.Šadurskis, A.Pola. Programmatūras pakotne Mathematica: iepazīsimies un sāksim strādāt. Rīga, RTU, 2011., 44 lpp.
2. V.Carkova, J.Carkovs, K.Šadurskis. Gadījuma procesi. Rīga, Zelta Rudens, 2011., 160.lpp.
3. O.Pavļenko, K.Šadurskis. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Lekciju konspekts. Rīga, Zelta Rudens, 2011., 54 lpp.
4. O.Pavļenko, K.Šadurskis. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Praktiskie darbi. Rīga, Zelta Rudens, 2011., 78 lpp.

Darbība sabiedriskās organizācijās un citas aktivitātes:
• Eiropas Inženierizglītības asociācijas (SEFI – Société Européene pour la Formation des Ingénieurs) Matemātikas darba grupas (MWG – Mathematics Working Group) biedrs;
• Latvijas Matemātikas biedrības biedrs;
• Latvijas Zinātnieku savienības biedrs;
• Latvijas Statistiķu asociācijas loceklis;
• partijas Vienotība, valdes loceklis.

Valsts apbalvojumi:
Apbalvots ar 1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi.
Apbalvots ar NBS komandiera apbalvojumu Goda zīmi „Par nopelniem” 1. pakāpi.

Zinātniskās publikācijas:

kopskaitā 58, t.sk. 11 zinātniskās publikācijas kopš 2011. gada:

1. K.Šadurskis. On price equilibrium of stochastic market. Abstracts of MMA 2011, May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia, p.111.
2. M.Buiķis, J.Carkovs, K.Šadurskis. On price stochastic equilibrium of adaptive single-component market. // Abstracts of 5th International conference on Computational and Financial Econometrics. 17 – 19 December, 2011, London, University of London, UK, p. 8.
3. V.Minkēviča, K.Šadurskis. On Equilibrium of an Adaptive Single Component Market // Scientific Journal of RTU. 5. series., Datorzinātne. - 49. vol. (2011), pp 31-35.
4. J.Carkovs, K.Šadurskis. Equilibrium stochastic stability of Markov dynamical systems. // Proceedings of the 11th International conference APLIMAT, February 7 - 9, 2012, Bratislava, pp. 103 - 111., ISBN 978-80-89313-58-7.
5. J.Carkovs, K.Šadurskis. On stability analysis of linear differential equation with diffusion coefficients. Abstracts of the 9th Latvian Mathematical Conference, March 30 - 31, 2012, Jelgava, Latvia, 2012. p. 16.
6. J.Carkovs, K.Šadurskis. Equilibrium stochastic stability of Markov dynamical systems. Journal of Applied Mathematics, 2012, vol. 5, Nr. 2, pp. 25 - 34. ISSN 1337-6365.
7. J.Carkovs, K.Šadurskis. Covariation analysis of diffusion multiplicative cocycles. Abstracts of the 17th International Conference on Mathematical Modeling and Analysis, June 6 – 9, 2012, Tallinn, Estonia, 2012, p. 28.
8. J.Carkovs, K.Šadurskis. Covariance semigroup for delayed geometric Brownian motion. // Abstracts of the 12th International conference APLIMAT, February 5 - 7, 2013, Bratislava, p. 33, ISBN 978-80-227-3866-8
9. J.Carkovs, K.Šadurskis. Covariance semigroup for delayed geometric Brownian motion. // Proceedings of the 12th International conference APLIMAT, February 5 - 7, 2013, Bratislava, P13 – 7pp., ISBN 978-80-227-3865-1
10. J.Carkovs, K.Šadurskis. Mean square Lyapunov exponent for Markov multiplicative cocycles. Acta Societatis Mathematicae Latviensis. Abstracts of the 10th Latvian Mathematical Conference and 2nd International Conference on High Performance Computing and Mathematical Modelling, April 10-12, 2014, Liepaja, Latvia. c 2014. LMB
11. J.Carkovs, K.Šadurskis. Markov switched difference equations of investment risk analysis. // Proceedings of the 14th International conference APLIMAT, February 3 - 5, 2015, Bratislava, pp 175 - 190., ISBN 978-80-227-4143-3


Valodu prasmes: latviešu valoda – dzimtā, angļu valoda – brīvi pārvalda, krievu valoda – brīvi pārvalda.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.