Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2020 ir Ventspils

Konkursa pieteikumā Ventspils savu gatavību uzņemties jauniešu galvaspilsētas statusu pamatoja ar pašvaldībā īstenotajiem daudzpusīgajiem atbalsta pasākumiem un nodrošināto infrastruktūru jauniešu izaugsmei visdažādākajās jomās – izglītība, sports, mūzika, māksla, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, uzņēmējdarbība, līdzdalības un iniciatīvu atbalsts, saturīga un aktīva brīvā laika pavadīšana.

Ņemot vērā šogad valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2020 ietvaros lielākie publiskie pasākumi plānoti rudenī – pieredzes apmaiņas seminārs darbā ar jaunatni iesaistītajiem, konference par digitālo darbu ar jaunatni un konkursa “Labākais darbā ar jaunatni” svinīgā noslēguma ceremonija. 

Konkurss "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta"

Konkurss notiek jau piekto gadu, lai: 

  • popularizētu darbu ar jaunatni pašvaldību vidū; 
  • stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu; 
  • turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; 
  • paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni prestižu; 
  • veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.