Vakances

IZM izsludinātās amatu vakances

Vecākais eksperts Politikas iniciatīvu un attīstības departementā

Amata mērķis: Nodrošināt jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izstrādi, pārraudzīt jaunatnes politikas īstenošanu un nodrošināt sadarbības veidošanu un citām jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītajam institūcijām un organizācijām.

Pieteikšanās termiņš: 19.07.2020.

Laika periods:  uz noteiktu laiku

Atalgojums: 1052 - 1382 EUR

Plašāk

Nozares eksperts Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamentā (RIS3 jomā: viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas)

Amata mērķis: nodrošināt projekta Nr.1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (turpmāk – projekts) īstenošanu, formulējot un pārstāvot Latvijas intereses “Apvārsnis 2020” programmkomitejās un citās starptautiskās programmās un iniciatīvās, kā arī koordinējot Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) īstenošanu un darbības monitoringu, zinātņu nozaru grupu atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) noteiktajai klasifikācijai, Kopējo programmēšanas iniciatīvu (turpmāk – KPI) un citu projekta īstenošanai atbilstošo ekosistēmu darbību.

Pieteikšanās termiņš: 01.07.2020.

Laika periods:  uz noteiktu laiku

Atalgojums: 1253 - 1647 EUR

Plašāk

Direktors Latvijas Zinātnes padomē

Amata mērķis: vadīt perspektīvu valsts pārvaldes iestādi, kas vērsta uz vienotu zinātnes politikas ieviešanu Latvijā, ieviest stratēģisku zinātnes politiku un izveidot un īstenot pētniecības programmas.

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2020.

Laika periods:  uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 2264 EUR

Plašāk


 Rezultāti

 • Atklātais konkurss uz Juridiskā un nekustamā īpašuma departamenta juriskonsulta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku) ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātajā konkursā (plašāk) uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadošā vecākā eksperta - projektu vadītāja ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku) 2020. gada 6. maijā iecelta Sanda Kaša.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Komunikācijas nodaļas vecākā konsultanta amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātajā konkursā Plašāk  amatā (uz noteiktu laiku) 2020.gada 13.janvārī iecelta Inta Cinīte.

 • Atklātajā konkursā Plašāk (uz nenoteiktu laiku) 2020.gada 2.janvārī iecelts Lauris Liepiņš.

 • Atklātais konkurss uz Plašāk valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātie konkursi uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatiem, ir noslēgušies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperta (RIS3 jomā: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) amatu: 2019.gada 19.septembrī amatā iecelta Sarmīte Mickeviča.

 • Aklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperta amatu: 2019.gada 18.septembrī amatā iecelta Inese Indričāne.

 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta amatu: 2019.gada 16.septembrī amatā iecelta Vija Sapežinska.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta amatu (vispārējās izglītības attīstības jomā) ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātajā konkursā Rīgas Celtniecības koledžas direktora amatā 2019.gada 7.augustā iecelts Normunds Grinbergs.