Nekustamie īpašumi

Izglītības un zinātnes ministrija, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, uz ārkārtējās situācijas laiku ir piemērojusi nomas maksas atbrīvojumu SIA “LVG Būve”, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Abekss” un Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “yummy”.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Izglītības un zinātnes ministrija apsaimnieko valsts nekustamo īpašumu objektus, kas nodoti ministrijas valdījumā.

Saskaņā ar Izglītības likuma 62.panta [ārēja saite] ceturto daļu izglītības iestāžu pārvaldīšanā vai lietošanā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama, ja tas neapdraud izglītojamo veselību, dzīvību un drošību, nav pretrunā ar morāles un ētikas normām un netraucē izglītības procesu, kā arī citu likumā paredzēto darbību veikšanu. Ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama, noslēdzot rakstveida līgumu, kas reģistrējams Izglītības un zinātnes ministrijā.

Nolūkā nodrošināt minēto - ministrijas un tās padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdījumā un lietojumā nodoto nekustamo īpašumu un valsts mantas, tajā skaitā kustamās mantas, tiesisku un lietderīgu pārvaldīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Izglītības un zinātnes ministrijā ir izveidota Nekustamā īpašuma un valsts mantas apsaimniekošanas komisija.

Komisija atbilstoši normatīvo aktu prasībām izskata:

1. Ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu, un kapitālsabiedrību, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja noslēgtos valsts nekustamā īpašuma pilnvarojuma, lietojuma, pārvaldījuma, nomas un apsaimniekošanas līgumus un citas vienošanās par valsts mantas lietošanu, to grozījumus, kā arī jautājumus par nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;

2. ierosinājumus par ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu valdījumā nodotā valsts īpašuma objektu (tajā skaitā valstij piekrītošu) un zemesgabalu nodošanu privatizācijai vai atsavināšanai;

3. jautājumus par ministrijas padotībā esošo iestāžu lietošanā esošās valsts kustamās mantas atsavināšanu.

 

Komisijas sēžu protokoli

2019. gadā:

Protokols Nr.14, 2019.gada 13.septembrī (.pdf)

Protokols Nr.13, 2019.gada 4.septembrī (.pdf)

Protokols Nr.12, 2019.gada 13.augustā (.pdf)

Protokols Nr.11, 2019.gada 30.jūlijā (.pdf)

Protokols Nr.10, 2019.gada 26.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.9, 2019.gada 20.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.8, 2019.gada 14.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.7, 2019.gada 2.maijā (.pdf)

Protokols Nr.6, 2019.gada 9.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.5, 2019.gada 2.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.4, 2019.gada 5.martā (.pdf)

Protokols Nr.3, 2019.gada 28.februārī (.pdf)

Protokols Nr.2, 2019.gada 12.februārī (.pdf)

Protokols Nr.1, 2019.gada 15.janvārī (.pdf)

2018. gadā:

Protokols Nr.20, 2018.gada 27.decembrī (.pdf)

Protokols Nr.19, 2018.gada 10.decembrī (.pdf)

Protokols Nr.18, 2018.gada 28.novembrī (.pdf)

Protokols Nr.17, 2018.gada 24.oktobrī (.pdf)

Protokols Nr.16, 2018.gada 25.septembrī (.pdf)

Protokols Nr.15, 2018.gada 7.septembrī (.pdf)

Protokols Nr.14, 2018.gada 30.augustā (.pdf)

Protokols Nr.13, 2018.gada 10.augustā (.pdf)

Protokols Nr.12, 2018.gada 17.jūlijā (.pdf)

Protokols Nr.11, 2018.gada 28.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.10, 2018.gada 12.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.9, 2018.gada 22.maijā (.pdf)

Protokols Nr.8, 2018.gada 14.maijā (.pdf)

Protokols Nr.7, 2018.gada 21.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.6, 2018.gada 4.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.5, 2018.gada 12.martā (.pdf)

Protokols Nr.4, 2018.gada 23.februārī (.pdf)

Protokols Nr.3, 2018.gada 5.februārī (.pdf)

Protokols Nr.2, 2018.gada 16.janvārī (.pdf)

Protokols Nr.1, 2018.gada 10.janvārī (.pdf)

2017. gadā:

Protokols Nr. 14, 2017. gada 19. decembrī (.pdf)

Protokols Nr. 13, 2017. gada 15. novembrī (.pdf)

Protokols Nr. 12, 2017. gada 18. oktobrī (.pdf)

Protokols Nr. 11, 2017. gada 25. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 10, 2017. gada 4. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 9, 2017. gada 3. augustā (.pdf)

Protokols Nr. 8. 2017. gada 12. jūlijā (.pdf)

Protokols Nr. 7, 2017. gada 19. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 6, 2017. gada 26. maijā (.pdf)

Protokols Nr. 5, 2017. gada 26. aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.4, 2017.gada 11.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr. 3, 2017. gada 28. martā (.pdf)

Protokols Nr.2, 2017. gada 3. martā (.pdf)

Protokols Nr. 1, 2017. gada 18. janvārī (.pdf)

2016.gadā:

Protokols Nr. 17, 2016. gada 20. decembrī (.pdf)

Protokols Nr.16, 2016.gada 6.decembrī. (.pdf)

Protokols Nr. 15, 2016. gada 14. novembrī (.pdf)

Protokols Nr.14, 2016.gada 14.oktobrī (.pdf)

Protokols Nr. 13, 2016. gada 27. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 12, 2016. gada 30. augustā (.pdf)

Protokols Nr. 11, 2016. gada 28. jūlijā (.pdf)

Protokols Nr. 10, 2016. gada 27. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 9, 2016. gada 7. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 8, 2016. gada 10. maijā (.pdf)

Protokols Nr. 7, 2016. gada 12. aprīlī (.pdf)

Protokols Nr. 6, 2016. gada 16. martā (.pdf)

Protokols Nr. 5, 2016. gada 2. martā (.pdf)

Protokols Nr. 4, 2016. gada 15. februārī (.pdf)

Protokols Nr. 3, 2016. gada 3. februārī (.pdf)

Protokols Nr. 2, 2016. gada 21. janvārī (.pdf)

Protokols Nr. 1, 2016.gada 12. janvārī (.pdf)

2015.gadā:

Protokols Nr. 191, 2015. gada 22. decembrī (.pdf)

Protokols Nr. 190, 2015. gada 23. novembrī (.pdf)

Protokols Nr. 189, 2015. gada 27. oktobrī (.pdf)

Protokols Nr. 188, 2015. gada 24. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 187, 2015. gada 19. augustā (.pdf)

Protokols Nr. 186, 2015. gada 3. augustā (.pdf)

Protokols Nr.  185, 2015. gada 28. jūlijā (.pdf)

Protokols Nr. 184, 2015. gada 18. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 183, 2015. gada 4. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 182, 2015. gada 2. aprīlī (.pdf)

Protokols Nr. 181, 2015. gada 12. martā (.pdf)

Protokols Nr. 180, 2015. gada 18. februārī (.pdf)

Protokols Nr. 179, 2015. gada 20. janvārī (.pdf)

Protokols Nr. 178, 2015. gada 8. janvārī (.pdf)

2014.gadā:

Protokols Nr.177, 2014.gada 18.decembrī (.pdf)

Protokols Nr.176, 2014.gada 10.decembrī (.pdf)

Protokols Nr.175, 2014.gada 27.novembrī (.pdf)

Protokols Nr.174, 2014.gada 4.novembrī (.pdf)

Protokols Nr.173, 2014.gada 23.oktobrī (.pdf)

Protokols Nr.172, 2014.gada 6.oktobrī (.pdf)

Protokols Nr.171, 2014.gada 13.augustā (.pdf)

Protokols Nr.170, 2014.gada 3.jūlijā (.pdf)

Protokols Nr.169, 2014.gada 11.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.168, 2014.gada 3.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.167, 2014.gada 7.maijā (.pdf)

Protokols Nr.166, 2014.gada 4.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.165, 2014.gada 19.martā (.pdf)

Protokols Nr.164, 2014.gada 5.martā (.pdf)

Protokols Nr.163, 2014.gada 13.februārī (.pdf)

Protokols Nr.162, 2014.gada 28.janvārī (.pdf)

Protokols Nr.161, 2014.gada 7.janvārī (.pdf)