Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu tāmes 2018.gadā:

Progr., apakšpr. kods

Programmas (apakšprogrammas) nosaukums

01.00.00

 "Vispārējā izglītība" (.xls)

02.01.00

"Profesionālās izglītības programmu īstenošana" (.xls)

04.00.00

"Valsts valodas politika un pārvalde" (.xls)

09.00.00

"Sports" (.xls)

07.00.00 

"Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība" (.pdf)

12.00.00

"Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personai ar invaliditāti
pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai" (.xls)

16.00.00

"Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība" (.xls)

21.00.00

"Jaunatnes politikas valsts programma" (.xls)

42.00.00

"Padotības iestādes un to pasākumi" (.xls)

62.00.00

"Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana" (.xls)

63.00.00

"Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana" (.xls)

69.00.00

"Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu,
projektu un pasākumu īstenošana" (.xls)

70.00.00

"Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" (.xls)

73.00.00

“Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti” tāmes (.pdf)

97.00.00

"Nozaru vadība un politikas plānošana" (.xls)

 

62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" tāmes 2018.gadā:

 

Progr., apakšpr. kods

Programmas (apakšprogrammas) nosaukums

01.00.00

 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” (.xls)

05.00.00

 “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (.xls)

10.00.00

“Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (.xls)

 

 

 

 

/ministrija/tames/2018/Tames_040000.xls

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.