Sīkdatnes

Atzīmētās sīkdatnes Jūsu pārlūkā ir atļautas, izņemot atzīmi, tās tiks izslēgtas.

 

Izvēlieties opcijas

 

Personu datu apstrāde

Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk - IZM) var tikt veikta personas datu apstrāde. Lūdzam pirms personu datu iesniegšanas IZM iepazīties ar zemāk norādīto informāciju.

 

 

Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir LR Izglītības un zinātnes ministrija, Reģ.Nr.90000022399, Rīgā, Vaļņu ielā 2, LV-1050.

Datu apstrādes apjoms

IZM apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas nepieciešami IZM darbības veikšanai. Mēs apstrādāsim personas datus atbilstoši normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, tiesisko interešu realizācijai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Sīkdatņu izmantošana www.izm.gov.lv

Šī lapa izmanto sīkdatnes (cookies), lai padarītu tīmekļa vietnes aplūkošanu ērtāku. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili, lai ļautu iepazīties ar apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem, vietnē pavadīto laiku un aptuveno lokācijas vietu.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā, un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē: www.aboutcookies.org.

Kādam nolūkam IZM sīkdatnes izmanto?

IZM vietnē www.izm.gov.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiks, ilgums, skatītākās sadaļas).

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu.

Google Analytics

IZM tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas nolūks ir IZM tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana tās apmeklētāju vajadzībām. Šim nolūkam tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par Jūsu darbībām tīmekļa vietnē.

Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni, tiek nosūtīta uz „Google” serveriem ārvalstīs (kuri var neatrasties Latvijā vai Eiropas Savienībā) un tur saglabāta.

Saskaņā ar “Google Inc.” pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem Google minēto informāciju izmantos, lai IZM vajadzībām izvērtētu, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, un lai sagatavotu pārskatus par apmeklētāju aktivitātēm tīmekļa vietnē.

Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju (dzēšot Jūsu IPv4 adreses pēdējo oktetu, kā arī IPv6 adreses pēdējos 80 bitus atmiņā iestata uz nulli) Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā tiek saīsināta un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei Amerikas Savienoto Valstu teritorijā esošajos “Google” serveros.

IZM sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešajai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par tīmekļa vietnes www.izm.gov.lv apmeklētājiem.

Jūs varat atteikties izmantot “Google Analytics” sīkdatnes, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Informācijas apstrādei pieejamie personu dati

IZM, sekojot līdzi personas datu izmantošanai vadās pēc normatīvajos aktos noteiktā. Vēršoties IZM par jums var tikt apstrādāta šāda informācija, elektroniskā vai papīra formātā:

  • Kontaktinformācija – vārs, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • Fotoattēli un video, kas uzņemti Izglītības un zinātnes ministrijā vai tās rīkotajos pasākumos ārpus ministrijas telpām;
  • Drošība – drošības nodrošināšanai tiek veikta ēkas video novērošana;
  • Personas informācija – izglītība, darba pieredze, nodarbošanās, amats, profesionālā darbība, politiskā piederība, intereses, dzimšanas diena, vecums, dzimums un citi personu identificējošie dati;
  • Aptaujas rezultāti – elektroniska vai papīra aptauja, kurā izsakāt savu viedokli par aktuālo tematu.

E-iesniegums un aptauja

Aizpildot interneta vietnē www.izm.gov.lv e-iesniegumu saņēmējs, ministrijas darbinieks, var apstrādāt, piemēram, šādus datus – vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, dzīvesvietu un iesnieguma tekstu, lai varētu operatīvi un precīzi atbildēt uz Jums interesējošo jautājumu.

Aizpildot anketu elektroniskā vai papīra veidā, Jūs sniedzat savu viedokli par aktuālu tematu, kas tiks izmantots statistikas veidošanai par konkrētu tematu.

Telefona zvani uz automātisko atbildētāju

IZM informē, ka personas, kuras veic telefona zvanu uz IZM automātisko atbildētāju – tālruņa numurs 67226209, sarunu ierakstu fiksē. Šajā gadījumā personas datu pārzinis ir IZM, bet Apstrādātājs ir SIA “CSC TELECOM”, vienotais reģ. Nr. 40003611196, Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, e-pasta adrese: info@csc.lv

Persona, zvanot uz minēto tālruņa numuru, sākotnēji tiek informēta, ka telefonsaruna tiks fiksēta. Personas dati tiek saglabāti vienu mēnesi, t.i., katra mēneša pirmajā datumā tiek dzēstas telefonzvanu ierakstu sarunas par laika posmu, kas pārsniedz vienu mēnesi.

Videonovērošana

IZM informē, ka, izmantojot tehniskos resursus, ministrijā tiek veikta videonovērošana un tās ietvaros veikta fiziskas personas datu (personas attēla) apstrāde. Videonovērošanas mērķis ir identificēt, novērst vai atklāt prettiesiskus nodarījumus, saglabājot informāciju par personu iespējamām prettiesiskām darbībām, nodrošināt ministrijas kā pārziņa nodarbināto un apmeklētāju drošību, kā arī aizsargāt kustamo un nekustamo īpašumu – Vaļņu ielā 2, Rīgā.

Videonovērošanas ierakstu glabā ne ilgāk kā 30 dienas pēc tā izveidošanas dienas un pēc šā termiņa videonovērošanas iekārta automātiski dzēš datus.

Datu izmantošana

Video un fotogrāfiju izmantošana tiek veikta, lai informētu sabiedrību par Izglītības un zinātnes ministrijas darbību norisi. Šāda tipa dati tiks izmantoti tik ilgi, cik tas nepieciešams sabiedrības informēšanai. Pēc tam dati tiks neatgriezeniski dzēsti. Jums ir tiesības atteikties no fotogrāfiju vai video izmantošanas, kurā esat iekļauts, pirms tam par to informējot IZM uz e-pastu prese@izm.gov.lv.

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotie pasākumi

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajos pasākumos ministrijas telpās un ārpus tām, tiek fotografēts un filmēts. Jūs esat informēts, ka jūs ieraksta ar jebkādiem līdzekļiem bez ierobežojumiem, ieskaitot elektronisko ierakstu, filmēšanu, video un audio ierakstus un fotogrāfijas, bez jebkāda veida kompensācijas. Šādi dati tiek izmantoti, lai informētu sabiedrību par Izglītības un zinātnes ministrijas pasākumu norisi. Ja vēlaties, lai Jūs nefotografē un nefilmē, tas iepriekš jāpiesaka pie pasākuma koordinatora, rakstot uz e-pastu prese@izm.gov.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Saziņai ar Izglītības un zinātnes ministrijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: das[at]izm.gov.lv. Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem par konkrētas personas fizisko datu apstrādi Izglītības un zinātnes ministrijā, šādā gadījumā Jums jāraksta uz: pasts@izm.gov.lv.

Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, Izglītības un zinātnes ministrija pārkāpj jūsu tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Izglītības un zinātnes ministrija ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā paziņojumā, publicējot tā aktuālo versiju Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv.