Normatīvo aktu projekti

Sabiedriskajai apspriešanai nodotie normatīvo aktu projekti

Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātie IZM tiesību aktu projekti:

(apgriezti hronoloģiskā secībā) 

 

2020. gada 15. oktobrī

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""VSS-870
(Autore S.Zvaigzne, 67350960 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493181 

Noteikumu projekts "Daugavpils būvniecības tehnikuma nolikums"VSS-871
(Autore I.Terinka, 67047975, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493182 

Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis"VSS-872
(Autore V.Sapežinska 67047702, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493183 

Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis" VSS-873
(Autore V.Sapežinska 67047702, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493184 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība"" VSS-874
(Autori I.J.Mihailovs,67507833, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., A.Lasmane, 67367202, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., J.Veinberga,28383507, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493185 

2020. gada 8. oktobrī 

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"VSS-858
(G.Kušķe 67047880, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492917 

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai–biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija"" VSS-859
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492918 

Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"VSS-861
(A.Pūķe 76047758, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492920 

2020. gada 1. oktobrī 

Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai""VSS-830
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492545 

Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"VSS-831
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492546 

2020. gada 24. septembrī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.793 "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi""VSS-791
(Autore: I.Akmentiņa, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492213 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.794 "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi""VSS-792
(Autore: I.Akmentiņa, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492214 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.795 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""VSS-793
(Autore: I.Akmentiņa, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492215 

2020. gada 13. augustā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai""

Noteikumu autors
I.Pētersone 67047829
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

G.Kušķe 67047880
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

2020. gada 14. maija

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kreimenes", Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašuma" VSS-372

(Rīkojuma autore M.Adamane 67047756, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Rīkojuma projekts “Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījuma esošo valsts nekustamo īpašumu nodoršanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu" VSS-371

(Rīkojuma autore I.Rozenštoka 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2020. gada 23. aprili

Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts nekustamā īpašuma “TP 2055 Meža skola”, Skolas ielā 5A, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums" VSS-331

Noteikumu autors I.Rozenštoka 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts nekustamā īpašuma„Trīsstūris”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums" VSS-330

(Noteikumu autors I.Rozenštoka 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Ministru kabinetanoteikuma projekta "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" nolikums" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums" VSS-329

(Noteikumu autore I.Terinka,67507975,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2020. gada 9. aprili

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība" VSS-319

(Noteikumu projekta autori I.J.Mihailovs,67507833, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. A.Lasmane, 67367202, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , A.Jākobsone 67367202, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas dalību Eiropas skolu tīklā" VSS-318

(Informatīvā ziņojumu autore E.Vīka, 67047707, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

2020. gada 2. aprili

Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" nolikums" VSS-281

(Noteikumu projekta autore I.Terinka, 67047975, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

2020. gada 26. martā

Noteikumu projekts "Daugavpils tehnikuma nolikums" VSS-279

(Ministru kabineta noteikumu projekta autore I.Terinka, 67047975, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" VSS-278

(Likumprojekta autore : R.Gintaute-Marihina, 67047903, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

2020. gada 12. martā

Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020.gadā"VSS-214

(Noteikumu autore : I.Akmentiņa, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"VSS-227

(Noteikumu autore : I.Akmentiņa, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""VSS-228

(Noteikumu autore: I.Akmentiņa, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

2020. gada 5. martā

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu" VSS-189

(Autors: Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs R. Saksons, 67503753, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā"VSS-190

(Autors: Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs K.Špūle 60001606, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss"VSS-191

(Autori: Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākais eksperts E.Sīka 67047976, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte A.Rudzīte 67047807, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Informatīvais ziņojums "Par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi"VSS-204

(Autore Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore G.Arāja 607047875 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ).

2020. gada 20. februārī

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ReferNet tīkla darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2020.-2023.gadā"
VSS-133

(autors L.Krastiņa, 67047942, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Limbažu novada ģimnāzijai" VSS-135

(autors Dz.Mergupe-Kutraite, 67047817, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; I.Pavloviča, 67047860, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai" VSS-136

(autors Dz.Mergupe-Kutraite, 67047817, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; I.Pavloviča, 67047860, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.369 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"" VSS-137

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformatora ēka TP-4226", Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā" VSS-138

(autors M.Adamane, 67047756, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"VSS-139

(autors A.Jansone, 67047877, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; A.Depkovska, 67047772, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2020. gada 6. februārī

Noteikumu projekts "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"" VSS-91

(Noteikumu autori: I.Terinka, 67047975, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., M.Platonovs, 67507837, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., A.Imanta, 67047955, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" VSS-92

(Likumprojekta autore : I.Stūre, 67047899 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2020.gada 30.janvārī

Noteikumu projekts "Noteikumu projekts "Smiltenes tehnikuma nolikums" VSS-59

(Noteikumu autore Terinka, 67047975, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"" VSS-60

(Noteikumu autors K.Veldre, 67047857; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"" VSS-61

(Noteikumu autors K.Veldre, 67047857; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Noteikumu projekts "Studiju un studējošo kreditēšanas noteikumi" VSS-62

(Noteikumu autores: D. Laipniece, 67047843, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , N. Mazure, 67047940 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

2020.gada 16.janvārī

Noteikumu projekts "Aizkraukles profesionālās vidusskolas nolikums" VSS-30

Noteikumu autors Inese Terinka, 67047975, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Eiropas Universitāšu iniciatīvā apstiprināto alianšu īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2020.gadam, kur partneri ir Latvijas augstākās izglītības iestādes" VSS-29

Autori: Daiga Ivsiņa, 67047874, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Evi Vīka, 67047707, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2019.gada 19.decembrī

Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2019.-2023.gadam" VSS-1243

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 1.septembra rīkojumā Nr.477 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā"" VSS-1260

2019.gada 12.decembrī

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"" VSS-1223

(Noteikumu autore I.Akmentiņa, 67047816 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" VSS-1224

(Noteikumu autore S.Treimane, 67047924, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)