ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) īsteno projektu „Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība” (Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/14/IPIA/CFLA/001/001)

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta "Valsts izglītības informācijas  sistēmas (VIIS)"  ietvaros, iepriekš izvirzīto mērķu sasniegšanai, tika veikta izstrāde.

Šobrīd, lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta mērķu sasniegšanu, tiek veikta, projekta ietvaros izstrādāto nodevumu dokumentācijas izvērtēšana un akcepttestēšanas procedūra.

Plānotais Projekta īstenošanas laiks pēc 2015. gada 1. oktobra noslēgtajiem Vienošanās grozījumiem Nr. 2 ir 12 (divpadsmit) mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 31.decembrim.

 

07.12.2015