muzizglitiba
Pašlaik pieaugušo izglītībā valda dažādi uzskati par to, kādus terminus konkrētās situācijās izmantot. Ikdienas mācīšanās? Interešu izglītība? Izglītības īstenotājs? Mācības? Neformālās mācības? 
 
Lai vienotos par atbilstošajiem terminiem, kas visprecīzāk nosauktu jomai raksturīgos procesus, personas, elementus, principus, paņēmienus un pieejas, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments aicina līdz 2020. gada 29. maijam pieaugušo izglītībā strādājošos izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu tiešsaistē. 
 
Aptaujas anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 30 minūtes. Aptaujas jautājumi.
 
“Mums ir svarīgi apzināt ikviena pieaugušo izglītības jomā strādājošā viedokli par dažādajiem terminiem, kurus izmantojam, runājot par vienām un tām pašām lietām. Novērtēsim, ja anketā savu viedokli izteiks kā pieaugušo izglītības īstenotāji, kas pārstāv akadēmisko, formālo un neformālo izglītības sfēru, tā arī pieaugušo izglītības politikas veidotāji no dažādām valsts un pašvaldību institūcijām. Jomā strādājošo viedoklis ļaus mums rast kopīgu izpratni par dažādajiem terminiem un vienoties par to ieviešanu normatīvajos aktos un lietošanu ikdienas darbā,” stāsta Rūta Gintaute – Marihina, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore. 
 
Aptaujas dati tiks izmantoti apkopotā veidā, lai kopā ar vadošajiem pieaugušo izglītības, kā arī latviešu valodas lingvistikas ekspertiem vienotos, kādu terminoloģiju atbilstošajās situācijās visiem vienoti izmantot. 
 
Aptauju īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas ES Erasmus+ programmas projekts “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” (Nr. 614187-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA3-AL-AGENDA).
 
Mūžizglītība Latvijā
 
Izglītības un zinātnes ministrija no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim īsteno Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā”. Šis projekts ir instruments pieaugušo mūžizglītības valsts politikas veidošanā, stiprināšanā un attīstīšanā gan valsts, gan pašvaldību līmenī.
Projekta kopējais budžets - 182 667 eiro, kur 137 000 eiro no Eiropas Komisijas budžeta un 45 667 eiro - valsts budžeta.
 
Galvenie mērķi 2020. – 2021. gadam
 
Uzlabot pieaugušo izglītības koordināciju un efektivitāti. Aktualizējot informāciju tīmekļa vietnē www.muzizglitiba.lv, informēt par pieaugušo izglītību un tās politikas veidošanu, sasaistot Eiropas Savienības un valsts prioritātes pieaugušo izglītībā. Veicināt dažādu Eiropas Savienības programmu pieaugušo izglītībā attīstību un rezultātu izplatīšanu Latvijā. Izstrādāt ieteikumus “Prasmju pilnveides ceļi”, lai palīdzētu  pieaugušo izglītības īstenotājiem izglītību īstenot kvalitatīvi, ievērojot valstī noteiktos kvalitātes kritērijus. Nodrošināt starpinsticionālo sinerģiju un efektīvu saziņu, pieaugušo izglītības politikas attīstīšanā un pilnveidošanā, iesaistot sociālos partnerus un jomā iesaistītos. Veicināt mācību darba vietā attīstību un popularizēt to darba devēju vidē. 
 
Plašākai informācijai www.muzizglitiba.lv
 
Informāciju sagatavoja
Kintija Bulava,
IZM Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” komunikācijas koordinatore