Projekts „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”