Normatīvie dokumenti

Normatīvie dokumenti, kuri reglamentē profesionālo izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu izsniegšanu un šo dokumentu formu