LZA valsts deleģēto funkciju finansējums

Latvijas Zinātņu akadēmijai valsts deleģēto funkciju finansējums