Bēgļu bērniem nodrošinās izglītību un latviešu valodas apguvi

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir apņēmusies atbildīgi risināt nepilngadīgo patvēruma meklētāju integrāciju Latvijas izglītības sistēmā, kā to paredz Ministru kabineta apstiprinātais rīcības plāns “Indikatīvais rīcības plānas personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”.

Nepilngadīgo patvēruma meklētāju izglītošana un integrēšana Latvijā ir paredzēta divos posmos. Tā tiks uzsākta uzreiz pēc patvēruma meklētāju ierašanās Latvijā jau Mucenieku bēgļu nometnē. Viena līdz trīs mēnešu laikā bēgļu ģimenēm, gan pieaugušajiem, gan bērniem mācoties kopā, būs iespējas apgūt latviešu valodu intensīvos mācību kursos 120 akadēmisko stundu apjomā. Valodas apguve pamatfunkciju līmenī ļaus bēgļiem vieglāk integrēties un izmantot valodu gan sadzīves situācijās, gan vēlāk, bēgļu bērniem uzsākot mācības skolā.

Otrajā valodas apguves posmā, pēc tam, kad bēgļu statusu ieguvušie būs pārcēlušies uz dzīvesvietu izvēlētajā pašvaldībā, bērni turpinās apgūt valodu skolā. Ja bērnu skaits konkrētā skolā būs neliels (līdz desmit), tiks veidots individuāls plāns, kurā paredzēta gan kultūras un citu sociālajai integrācijai nepieciešamo zināšanu apguve, gan padziļināta latviešu valodas apguve, mācoties kopā ar pārējiem klasesbiedriem. Ja bēgļu bērnu skaits skolā būs lielāks par desmit, tiks veidota speciāla izglītības programma šo bērnu izglītošanai un sociālajai integrācijai. Bēgļu bērnu, tāpat kā visu citu bērnu, izglītošana tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.

2015./2016. mācību gadā līgumi par patvēruma meklētāju izglītošanu ir noslēgti ar divām izglītības iestādēm – Rīgas Ukraiņu vidusskolu un Natālijas Draudziņas vidusskolu, kurās kopā pašlaik mācās pieci bērni.

Līdz šim kopš 2012. gada Latvijas izglītības sistēmā bēgļu bērnu izglītošanas pieredze ir bijusi astoņām skolām: Rīgas 93. vidusskolai, Dobeles Kristīgajai pamatskolai, Rīgas 15. vidusskolai, Rīgas Ukraiņu vidusskolai, Jelgavas 5. vidusskolai, Rīgas Speciālajai internātpamatskolai, Rīgas Stila un modes profesionālajai vidusskolai un Natālijas Draudziņas vidusskolai.


Ministru kabineta mājaslapas sadaļā "Patvēruma meklētāji" [ārēja saite] pieejama plašāka informācija, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes, kā arī infografikas par patvēruma meklētājiem.

Noskaties arī video par patvēruma meklētāju uzņemšanu un integrāciju Latvijā!  https://www.youtube.com/watch?v=rcwNESkENgo