Pētnieki visā Latvijā varēs attālināti izmantot Akadēmiskā tīkla piedāvātās iespējas. Ieguvumi nozarei un tautsaimniecībai:

 • virtuālas laboratorijas (attālināta mērinstrumentu izmantošana un datu apstrāde kopā ar video pārraidi un trīsdimensiju vizualizāciju dod zinātniekiem iespēju izmantot unikālu un dārgu aprīkojumu no jebkuras pasaules vietas),
 • liela apjoma datu apstrāde un uzglabāšana,
 • digitālo bibliotēku pieejamība (zemākas krājumu uzturēšanas izmaksas, ērtāka informācijas meklēšana un plašākas informācijas pieejamība, vienādas piekļuves iespējas informācijai neatkarīgi no studenta, pasniedzēja vai pētnieka atrašanās vietas),
 • efektīvas starptautiskās starppersonu un starpinstitūciju sadarbības iespējas kopīgu projektu vai pētījumu veikšanai,
 • Latvijas pētnieku iesaiste Eiropas zinātniskajā telpā,
 • piekļuve starptautiskajai zinātniskās literatūras datu bāzei Science Direct un citēšanas indeksu datu bāzei Scopus, atsevišķiem projekta sadarbības partneriem, arī specializētajām zinātniskās literatūras datu bāzēm SciFinder, IEEE un JSTOR,
 • tiešsaistes diskusiju un konferenču iespējas,
 • zināšanu pārnese studentiem, zinātnes integrācija augstākās izglītības sistēmā: integrēto mācību risinājumi, e-studijas (studiju materiālu portāli, videokonferences, virtuālās klases, multimediju izmantošana, zināšanu novērtēšanas un eksaminēšanas sistēmas, iespēja piesaistīt labākos ārvalstu pasniedzējus), studiju mobilitāte un brīva pieeja elektroniskajiem pakalpojumiem,
 • modernizēta infrastruktūra: savstarpēji savietojamas, integrētas zinātnisko institūciju un augstskolu administratīvās (projektu, personāla un finanšu vadības) sistēmas darbības efektivitātes uzlabošanai un to labākai pārvaldei valsts līmenī.

 

GEANT

GEANT (Gigabit European Academic Network) – Gigabitu datu pārraides ātruma Eiropas akadēmiskais tīkls

 

Akadēmiskais datu pārraides tīkls

Akadēmiskā tīkla maģistrālais datu pārraides tīkls (NREN) ir izveidots kā vairāku loku slēgumu kopums, kur katrs no loka slēgumiem aptver kādu noteiktu ģeogrāfisku apgabalu. Visi NREN loki sākas un beidzas centrālajā Datu centrā Rīgā, Āzenes ielā 16. Izveidoti šādi loki:

Akadēmiskais tīkls

 

ERAF projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”. Projekta kopējās izmaksas - 15 102 878 eiro, kur finansējumu 14 960 591 eiro apmērā ir piešķīris ERAF.

Projekta īstenošana termiņi: 2010.-2015.gads.

Darbi veikti šādu līgumu un vienošanos ietvaros:

 1. Vienošanās ar SIA “Lattelecom” par akadēmiskā datu pārraides tīkla izveidi un nodrošināšanu - „Akadēmiskā datu pārraides tīkla ieviešana un nodrošināšana”; vienošanās summa - 6 680 952 eiro bez PVN. Rezultāts: iegādāts akadēmiskais datu pārraides tīkls, projekta partneru campus datu pārraides tīklu modernizēšanai nepieciešamās datu pārraides iekārtas, centralizēti nodrošināta piekļuve internetam visiem akadēmiskajam datu pārraides tīklam pieslēgtajiem projekta sadarbības partneriem.
 2. Līgums ar pilnsabiedrību “Fima Group” par akadēmiskā tīkla koplietošanas datu centra izveidi; līguma summa - 936 181,60 eiro bez PVN. Rezultāts: izveidots centrālais akadēmiskā datu pārraides tīkla piekļuves mezgls, kur partneri var  izvietot savas skaitļošanas iekārtas, izmantot citus šā datu centra resursus.
 3. Līgums ar SIA “Moduls Rīga” -  „Teikas zinātnisko institūciju campus serveru un komunikāciju telpas modernizācija”; summa - 270 300 eiro bez PVN. Rezultāts:  Elektronikas un datorzinātņu institūtā Dzērbenes ielā 14, Rīgā, izveidots viens no akadēmiskā datu pārraides tīkla piekļuves mezgliem, nodrošinot Teikas zinātniskajām institūcijām piekļuvi akadēmiskā tīkla resursiem un pakalpojumiem.