Lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu, ir izstrādāta Jaunatnes politikas valsts programma 2021. – 2023. gadam.

Plašāka informācija un Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros izziņotie projektu konkursi pieejami Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļvietnē.