Drukāt

Vispārizglītojošās dienas skolas (.xlsx)

Izglītojamo skaita sadalījums pa klasēm vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās (.xlsx)

Izglītojamo skaita sadalījums pēc skolas plūsmas vispārizglītojošajās dienas programmās (.xlsx)

Pedagogu skaits vispārizglītojošajās dienas skolās (.xlsx)

Skolotāju skaits vispārizglītojošajās dienas skolās (.xlsx)

Vispārizglītojošo vakara, neklātienes un tālmācības skolu skaita sadalījums pēc apmācības valodas (.xlsx)

Izglītojamo skaits vakara un neklātienes apmācības programmās (.xlsx)

Izglītojamo skaita sadalījums pa plūsmām (pēc iestādes mācību valodas) vakara un neklātienes programmās (.xlsx)

Pedagogu skaits vakara un neklātienes skolās (.xlsx)

Skolotāju skaits vakara un neklātienes skolās (.xlsx)

Izglītojamo skaits, kuri beidza 9. un 12.klasi vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās 2017./2018.m.g. (.xlsx)

Izglītojamo skaits, kuri beidza 9. un 12.klasi vakara un neklātienes apmācības programmās 2017./2018.m.g. (.xlsx)