Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par lietotāju piesaisti EPALE –  Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskajai platformai –  Latgales reģionā - - - Dagdas novada pašvaldība 400 08.12.2017.