Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes izgatavošanu (pielikums Nr.37) - - - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VAS 156.03 līdz saistību izpildei