Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par mācību pakalpojumiem A programmas apguvei - - - Mūžizglītības un kultūras institūts Vitae, biedrība 15000 15.12.2017.