Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par pieaugušo izglītības labās prakses piemēru filmēšanu, balstoties uz starptautiskās zinātniskās konferences “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei” materiāliem - - - M.L.Grupa, SIA 820 20.12.2017.