Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par specializēta zinātnes žurnāla satura un maketa izstrādi - - - Rīgas Tehniskā universitāte 4500 līdz saistību  izpildei