Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par ēdināšanas nodrošināšanu PLZK prezentācijas pasākumā - - - SIA "GMG Restaurants" 367,77 18.04.2018.