Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Populārzinātniska informatīva un interaktīva prezentācija - - - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ice Bliss" 211,57 18.04.2018.