Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Par tiesībām izmantot autoru muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā

-

-

-

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA), biedrība

79.99

22.03.2016.