Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Par telpu nomu 2015.gada 18.martā Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajam semināram “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” Dobelē

- - - Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs 123,97 31.03.2015.