Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par telpu nomu 2015.gada 18.martā Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajam semināram “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” Smiltenē - - - Smiltenes ģimnāzija 150 01.04.2015.