Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Par balss telefonijas pakalpojumu nodrošināšanu

IZM 2015/16

18.03.2015.

30.03.2015.

SIA "CSC Telecom"

20000

10.04.2016

Līguma teksts (.pdf)

Grozījumu teksts (.pdf)