Eiropas Komisijas organizētās sabiedriskās apspriešanas

Sabiedriskā apspriešana par jauno Digitālās izglītības rīcības plānu

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot ES pilsoņu, valsts un privātā sektora iestāžu un organizāciju viedokli par digitālās izglītības nākotni Eiropā, kā arī attālinātajām un tiešsaistes mācībām kontekstā ar COVID-19 izraisīto krīzi. Saite uz Digitālās izglītības rīcības plānu šeit.
Sabiedriskā apspriešana būs atvērta līdz 2020. gada 4. septembrim.
Saite uz sabiedrisko apspriešanu šeit.