Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot ES pilsoņu, valsts un privātā sektora iestāžu un organizāciju viedokli par digitālās izglītības nākotni Eiropā, kā arī attālinātajām un tiešsaistes mācībām kontekstā ar COVID-19 izraisīto krīzi. Saite uz Digitālās izglītības rīcības plānu šeit.
Sabiedriskā apspriešana būs atvērta līdz 2020. gada 4. septembrim.
Saite uz sabiedrisko apspriešanu šeit.