Publicēts 12 jūlijs 2016

MK noteikumu projekts (.pdf)                                 Pielikums Nr. 2 (.pdf)

MK noteikumu projekta anotācija (.pdf)                  Pielikums Nr. 3 (.pdf)

Pielikums Nr. 1 (.pdf)                                              Pielikums Nr. 4 (.pdf)